Search for:

Dodjela Nagrade Božidar Milić 2021.

Zahvaljujemo se svima koji su učestvovali na ovogodišnjem konkursu za dodjelu Nagrade Božidar Milić, koja je osnovana sa ciljem da podstiče, razvija i afirmiše kritičko-teorijsku misao u oblasti arhitekture i arhitektonskog stvaralaštva, urbanizma, prostornog planiranja, zaštite graditeljskog nasljeđa, kao i unapređenja nastave iz oblasti arhitekture i građevinarstva.

Materijal za preuzimanje

Štampani materijal 

Porodica arhitekte Božidara Milića, Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore, Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Crne Gore, Savez arhitekata Crne Gore, Glavni grad Podgorica, Opština Bar

Čestitaju ovogodišnjim dobitnicima na osvojenim nagradama i pohvalama!

Kategorije nagrade

Pravilnikom o dodjeli Nagrade Božidar Milić ustanovljavaju se: kategorije nagrade, postupak raspisivanja javnog poziva, te uslovi i postupak ocjenjivanja i dodjele same nagrade.

 1. U KATEGORIJI KRITIČKO-TEORIJSKI TEKST nagrada se dodjeljuje autorima za tekstove o arhitekturi i urbanizmu objavljenim u prethodnoj godini, kao i u tekućoj godini do datuma dodjele Nagrade.
 2. U KATEGORIJI REALIZOVANO DJELO nagrada se dodjeljuje autorima za izvedeno arhitektonsko ili urbanističko djelo na teritoriji Crne Gore, a koje je realizovano u prethodne dve godine do dodjele Nagrade.
 3. U KATEGORIJI STUDENTSKI RAD nagrada se dodjeljuje za rad studenta iz Crne Gore i sa crnogorskih univerziteta, nastao u okviru nastavnog programa, učešćem na javnim konkursima ili kao rezultat sopstvenog istraživanja

Izvod iz Pravilnika

 1. Prijavu za dodjelu Nagrade mogu podnijeti državni organ, organ državne uprave, organ lokalne uprave, naučne i druge institucije, nevladine organizacije, strukovne komore, i sva pravna i fizička lica.
 2. Pravilnik Nagrade Božidar Milić i elektronski obrazac za prijavu na konkurs za dodjelu Nagrade možete preuzeti na sajtu Arhitektonskog fakulteta UCG 
 3. Popunjeni obrazac i traženi prilozi šalju se elektronskim putem na e-mail adresu: [email protected] sa naznakom:
  Prijava za Nagradu Božidar Milić 2021. u kategoriji: (naznačiti kategoriju)
 4. Datum objave javnog poziva kao i rok za slanje prijave biće naknadno objavljen.
 5. Kotizacija
  a) Prijavljeni u kategoriji Nagrada za kritičko-teorijski tekst se oslobađaju kotizacije, s tim što je potrebno dostaviti tri primjerka, koji će postati dio legata Božidara Milića, koji se nalazi u biblioteci Arhitektonskog fakulteta UCG.
  b) Prijavljeni u kategoriji Nagrada za realizovano djelo treba da uplate kotizaciju u iznosu od 50,00€ na žiro-račun:
  Arhitektonski fakultet UCG, GODIŠNJA NAGRADA BOŽIDAR MILIĆ
  Cetinjska br.2, 81000 Podgorica;
  510-0000000-100-57388, Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica
  PIB: 02016702
  c) Prijavljeni u kategoriji Nagrada za studentski rad su oslobođeni plaćanja kotizacije
 6. Nagrada se sastoji od plakete, povelje i novčanog iznosa.
 7. Neblagovremene prijave neće se razmatrati
 8. Dodatna obavještenja mogu se dobiti na e-mail adresi: [email protected]

Izložba

Radovi učesnika konkursa biće prezentovani na zajedničkoj izložbi svih prispelih radova.

Vrijeme i mjesto održavanja izložbe biće objavljeni naknadno.

Katalog

Učesnici konkursa prijavom potvrđuju svoju saglasnost da im rad bude izložen na zajedničkoj izložbi svih prispjelih radova na kojoj će biti istaknuti dobitnici Nagrade. Svi izlagači imaju pravo na po jedan primjerak kataloga koji mogu preuzeti na dan dodijele Nagrade. Troškove naknadnog slanja kataloga poštom snosi sam autor.

Politika privatnosti

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi unapredio funkcionalnost stranica, prilagodio i analizirao saobraćaj. Informacije o korišćenju web-sajta djelimo sa partnerima za društvene mreže, analitiku i oglašavanje. Više o kolačićima pročitajte u Zaštita podataka o ličnosti na našoj web prezentaciji.