Search for:

Laureati u 2019. godini

1. Autori: Milica Vujošević, Jelena Rabrenović, Sonja Dragović,
Saradnik: Ivan Jovićević

Pristup izradi planskog dokumenta – Učešće javnosti u planiranju Bloka 5 u Podgorici

Izdavač: Nevladino udruženje KANA / ko ako ne arhitekt

Godina objavljivanja: 2017

 

2. Autor: Miodrag Bajković

Pogled na crnogorsku arhitekturu 20. i 21. stoljeća

Objavljen u časopisu za kulturu, umjetnost i društvena pitanja „Gledišta” (br. 1, str, 28 i 29, prvi dio) i u dnevnom listu „Pobjeda” (od 21. do 25. 02. 2019.)kao i na portalima „Antena M” i „Zrcalo.me”

Nagrada u kategoriji Kritičko teorijski tekst u 2019.godini

 

3. Autor: dr Vladimir Bojković

Arhitektura i urbanizam Nikšića nakon Drugog svjetskog rata
Izdavač: Zadužbina Andrejević, Beograd

Godina objavljivanja: 2019

 

4. Autor: dr Vladimir Bojković

Slobodan Vukajlović – Grotta Regina: Logičan dodatak duhu mjesta

Objavljeno u: Časopis Inženjerske komore Crne Gore – POGLED

Godina objavljivanja: 2018

 

5. Autor: dr Vladimir Bojković

The Meander Building by Architect Bruno Milić: The beginning of Modernism in the City of  Nikšić

Objavljeno u: Znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam – PROSTOR

Godina objavljivanja: 2018

 

6. Autori: doc. dr Dragan Komatina, dia; MSc Ema Alihodžić Jašarović

Projekti Ivana Meštrovića i Harolda Bilinića na Lovćenu u tadašnjem političkom i ideološkom kontekstu

Objavljeno u: Znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam – PROSTOR

Godina objavljivanja: 2018

 

7. Autori: Marija Novaković i Milica Samardžić

Nova saznanja o tvrđavi Svetog Krsta u Perastu

Objavljeno u: Boka, 38. Zbornik radova iz nauke, kulture i umjetnosti

Godina objavljivanja: 2018

 

8. Autor: Slavica Stamatović Vučković

Arhitektonska komunikacija: objekti kulture u Crnoj Gori 1945–2000

Izdavač: Univerzitet Crne Gore

Godina objavljivanja: 2018

 

9. Autori: Milica Vujošević, Sonja Dragović, Jelena Rabrenović, Ružica Draganić

Planiranje protiv grada – Kako su javni prostori i kulturna baština žrtvovani privatnim

Izdavač: Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore i
Nevladino udruženja KANA / ko ako ne arhitekt

Godina objavljivanja: 2018

 

10. Autor: Branislav Folić

Nova škola arhitekture u Beogradu

Izdavač: Arhitektonski fakultet u Beogradu

Godina objavljivanja: 2017

1. Autor: Ivan Milošević, dipl. inž. arh. / AIM Studio

Rekonstrukcija nacionalnog restorana „Sočica”, Plužine

Saradnici: Danilo Drobnjak, dipl. inž. arh., Marko Popović, dipl. inž. arh.,
Jovana Roganović, dipl. inž. arh.

Godina realizacije projekta: 2019

 

2. Autor: Ivan Milošević, dipl. inž. arh. / AIM Studio

Centar mjesne zajednice Gošići u Tivtu

Saradnik: Igor Žmukić, dipl. inž. arh.

Investitor: Direkcija za investicije opštine Tivat

Godina realizacije projekta: 2017

 

3. Autori: prof. dr Rifat Alihodžić, dipl. inž. arh., mr Elvira Muzurović, dipl. inž. arh. / Arhing Inženjering

Administrativni objekat opštine, Petnjica

Saradnik: Mirza Mulić, dipl. inž. arh.

Investitor: Direkcija javnih radova

Godina realizacije projekta: 2015–2017

 

4. Autor: Rifat Alihodžić / Arhing Inženjering

Porodični stambeni objekat – Vila Metko, Bijelo Polje

Saradnica: Gordana Rovčanin

Investitor: Brvčak Mensur

Godina realizacije projekta: 2015–2017

 

5. Autor: Dijana Vučinić / DVARP doo

Vila Corso Levante, Kotor

Saradnici: Marija Ičević, Jovana Miljanić

Godina realizacije projekta: 2016–2018

 

6. Autor: Dijana Vučinić / DVARP doo

Vinski podrum Vinarije Mola, Rogami

Investitor: Vinarija Mola

Godina realizacije projekta: 2014–2018

 

7. Autor: Nikola Novaković, dia / ENFORMA doo

Poslovno-komercijalni objekat Entext, Jadranska magistrala

Saradnik: Zoran Spasić, dia

Investitor: Entext doo

Godina realizacije projekta: 2017–2019

 

8. Autori: Nikola Novaković, dia i Nevena Mijušković, dia / ENFORMA doo

Poslovno-trgovinski objekat Aroma, Žabljak

Investitor: Napredak AD Kotor

Godina realizacije projekta: 2018–2019

 

9. Autori: Đorđe Gregović, Veljko Radulović, Branislav Gregović

Nacionalni restoran na Biogradskom jezeru, Kolašin

Saradnik: Marko Bešović

Investitor: JP Nacionalni parkovi Crne Gore

Godina realizacija projekta: 2015–2018

 

10. Autori: Marko Radonjić, dipl. inž. arh., Marija Stanojević, spec. sci. arh.

Mala hidroelektrana „Bistrica Majstorovina” – mašinska zgrada

Saradnici: Ljubiša Bošković, dipl. inž. maš., prof. dr Uroš Karadžić, dipl. inž. maš.,
Rajka Velimirović, dipl. inž. građ., Bojan Bošković, spec. sci. građ.,
Iva Drašković-Kovačević, spec. sci. el., Goran Mičeta, spec. sci. građ.,
Stefan Rakočević, spec. sci. maš., doc. dr Radoje Vujadinović, dipl. inž. maš.

Investitor: HYDRO BISTRICA doo

Godina realizacije projekta: 2016–2017

 

11. Autori: Veljko Radulović, Đorđe Gregović, Branislav Gregović

Turističko-ugostiteljski objekat – Hotel Gradska kafana, Cetinje

Saradnici: Marko Bešović, spec. sci. arch., Denis Tahirović, spec. sci. arch.,
Marijana Marković, spec. sci. arch.

Investitor: GLOSARIJ CD

Godina realizacije projekta: 2018–2019

 

12. Autori: Veljko Radulović, Đorđe Gregović, Branislav Gregović

Stambeni objekat – Vila Mistral, Herceg Novi

Investitor: Boris Peško

Godina realizacije projekta: 2014–2015

 

13. Autor: dr Sonja Radović Jelovac / Studio Synthesis architecture and design

Chalet Jelovac, Kolašin

Saradnici: Radovan Radović, dipl. inž. građ., Milić Đerković, dipl. inž.arh.

Investitor: Dušan Jelovac i Sonja Radović Jelovac

Godina realizacije projekta: 2017

 

14. Autor: dr Sonja Radović Jelovac / Studio Synthesis architecture and design

Uslužno-servisne djelatnosti u sklopu Ski centra Kolašin 1600

Saradnici: Marija Lukić, dipl. inž. arh., Milić Đerković, dipl. inž. arh.

Investitor: Uprava javnih radova Crne Gore

Godina realizacije projekta: 2018

 

15. Autor: Miroslava Vujadinović

Dječji vrtić i jaslice u naselju Zagorič u Podgorici

Investitor: Ministarstvo prosvjete Crne Gore

Godina realizacije projekta: 2015–2016

1. Autor: Boričić Pavle

Transpozicija dinarske kuće

Mentor: prof. dr Rifat Alihodžić

Arhitektonski fakultet Podgorica

Godina izrade: 20172018

Tip zadatka: Samostalni zadatak

 

2. Autori: Selma Bulić i Mijat Nikčević

Arhitektonsko-urbanistički projekat kolektivnog stanovanja

Mentori: prof. Camillo Magni, prof. Emanuela Bartolini, prof. Borggini Alessio, arch. Patrizia Scrugli, arch. Bogdan Perić

Politecnico di Milano

Godina izrade: 2018

Tip zadatka: Samostalni zadatak

 

3. Autor: Maša Čelebić

Građanin kao korisnik, kreator i mjera otvorenog javnog prostora
Studija slučaja: Trg Nezavisnosti i Ulica Slobode u Podgorici

Godina izrade: 2017–2018

Tip zadatka: Sopstvena inicijativa, objava članka u časopisu

 

4. Autori: Ivan Čulo, Jasmin Ćemanović, Petra Dragošević i Antoaneta Štefec

Polivalentni paviljon

Mentori: pred. Stanka Ostojić, dipl. inž. arh., pred. Neda Mrinjek Kliska, dipl. inž. arh., postdoktorand dr c. Davor Andrić, dipl. inž. arh.

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Godina izrade: 2019

Tip zadatka: Tehnički studio, kolegij IV semestra preddiplomskog studija

 

5. Autor: Miloš Đikanović

The unexpected void

Mentor: prof. Ak. Arch. Imrich Vaško & Mgr. Cyril Riha Ph.D.

Akademija Umjetnosti, Arhitekture i Dizajna Prag, Češka Republika

Godina izrade: 2017–2018

Tip zadatka: Magistarski rad

 

6. Autor: Mina Gutović

Center for Research and Conservation of Endemic Plants with Ornithological Center in Montenegro

Mentor: doc. Robert Potokar, u.d.i.a.

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekture
Univerza v Mariboru

Godina izrade: 2018

Tip zadatka: Magistarski rad

 

7. Autor: Esma Hećimović

Regeneracija i transformacija područja jezera Vidara

Mentor: doc. dr Nasiha Pozder, dipl. inž. arh.

Arhitektonski fakultet Sarajevo

Godina izrade: 2018–2019

Tip zadatka: Magistarski diplomski rad

 

8. Autor: Alma Huremović

Sakralne zgrade kao centri mikrolokaliteta u funkciji jačanja javnog života

Mentor: prof. Mevludin Zečević

Godina izrade: 20182019

Tip zadatka: Završni rad II Ciklusa Studija

 

9. Autor: Biljana Janjušević

The Dark Side of the City – Enhanced experience of light in the cityscape by the dynamics of performance spaces

Mentor: Jaquim Tarraso

School of Architecture and Civil Engineering, Urban Design and Plannin at Chalmers University of Technology

Godina izrade: 2019

Tip zadatka: Magistarska teza

10. Autor: Nikola Joksimović

Analogni princip projektovanja na primjerima italijanske posljeratne arhitekture

i njena transpozicija na projektnom zadatku tornja za studente arhitekture u kontekstu (istorijskog jezgra) Beča

Mentori: prof. dr Architekt ETH BSA SIA Thomas Hasler i
Senior Lecturer Dipl. Arch. Dr. techn. Lorenzo De Chiffre

Godina izrade: 2018–2019

Tip zadatka: Diplomski rad na Tehničkom Univerzitetu u Beču

 

11. Autor: Nađa Milaš

Idejno rješenje gradskog hotela u Podgorici

Mentor: prof. dr Goran Radović

Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore

Godina izrade: 2018–2019

Tip zadatka: Sintezni projekat

 

12. Autor: Nemanja Milićević

VERTICAL PUBLIC SPACE Adaptive ReUse

Mentor: doc. dr Dragan Komatina i MSc Ema Alihodžić Jašarović

Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore

Godina izrade: 2019

Tip zadatka: Završni specijalistički rad

 

13. Autori: Nemanja Milićević, Tanja Radovanović, Đorđe Radović

Poslijeratno–socijalno stanovanje – Sirija

Mentor: doc. dr Veljko Radulović, MSc Ema Alihodžić Jašarović, MSc Sanja Paunović Žarić

Arhitektonski fakultet Podgorica

Godina izrade: 2017–2018

Tip zadatka: Enterijer II

 

14. Autori: Olivera Mirković i Nađa Milaš

RE – USE

Mentor: doc. dr Svetlana Perović

Arhitektonski fakultet Podgorica

Godina izrade: 20182019

Tip zadatka: Urbanističko projektovanje 2 / Semestar VI

 

15. Autor: Nikola Ostojić

Open source centar inovacija u Sarajevu

Mentor: van. prof. dr Pašić Adnan, dia

Arhitektonski fakultet u Sarajevu

Godina izrade: 2019

Tip zadatka: Magistarski rad

 

16. Autor: Dragana Pantović

Ambasada Republike Indije u Crnoj Gori

Mentor: izr. prof. Uroš Lobnik, u.d.i.a.

Fakultet za građevinarstvo, transportni inžinjering i arhitekturu, Univerzitet u Mariboru

Godina izrade: 2018

Tip zadatka: Magistarski rad

 

17. Autor: Sara Perović

Idejno rješenje gradskog hotela u Podgorici

Mentor: prof. dr Goran Radović, dipl. inž. arh.

Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore

Godina izrade: 2018–2019

Tip zadatka: Semestralni zadatak

 

18. Autor: Miloš Petrović

Sintezni projekat vinarije

Mentor: prof. dr Goran Radović / prof. dr Slavica Vučković Stamatović

Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore

Godina izrade: 2018–2019

Tip zadatka: Semestralni zadatak

 

19. Autori: Đina Prnjat i Nemanja Mitrović

HOUSE 100: POST–WAR HOUSING, SYRIA

Godina izrade: 2018

Tip zadatka: Konkursni rad

Autor: Branko Rabrenović

Stambeni kompleks Živnje u Herceg Novom

Mentor: doc. dr Dragan Komatina

Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore

Godina izrade: 2019

Tip zadatka: Završni specijalistički rad

 

20. Autor: Ana Radovanović

Pomorski muzej u okviru Jadranskog brodogradilišta u Bijeloj

Mentor: prof. dr Veljko Radulović, dia

Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore

Godina izrade: 2019

Tip zadatka: Završni specijalistički rad

 

21. Autor: Ksenija Rakočević

Idejno rješenje gradskog hotela u Podgorici

Mentor: prof. dr Goran Radović, dipl. inž. arh.

Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore

Godina izrade: 2018–2019

Tip zadatka: Semestralni zadatak

 

22. Autori: Rakočević Ksenija, Perović Sara, Živković Jelena i Popović Ana

Idejno rješenje urbanog distrikta

Mentor: prof. dr Svetlana Perović, dipl. inž. arh.

Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore

Godina izrade: 2018–2019

Tip zadatka: Semestralni zadatak

 

23. Autor: Kristina Rvović

Holistički pristup projektovanju Omladinskog stadiona FK Beograd

Mentor: prof. dr Miodrag Nestorović

Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu

Godina izrade: 2019

Tip zadatka: Master završni rad

 

24. Autor: Terzić Amila

Camino

Mentor: Alba Balmesada Dominguez

Architecture and Urbanism University of Stuttgart

Godina izrade: 2019

Tip zadatka: Semestralni zadatak

 

25. Autori: Gomilanović Ksenija, Burić Ivana, Nišavić Marija i Dragišić Anđela

Transaktivni urbani distrikt Podgorice

Mentor: doc. dr Svetlana Perović

Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore

Godina izrade: 2018–2019

Tip zadatka: Semestralni zadatak

Radovi koji su konkurisali u 2019. godini

U kategoriji Kritičko-teorijski tekst:
Arhitektura i urbanizam Nikšića nakon Drugog
svjetskog rata

U kategoriji Realizovan djelo:
Centar mjesne zajednice Gošići u Tivtu
U kategoriji Studentski rad:
House 100: Post-War Housing, Syria
Politika privatnosti

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi unapredio funkcionalnost stranica, prilagodio i analizirao saobraćaj. Informacije o korišćenju web-sajta djelimo sa partnerima za društvene mreže, analitiku i oglašavanje. Više o kolačićima pročitajte u Zaštita podataka o ličnosti na našoj web prezentaciji.